NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

Társadalmi szemléletformálás

Felmérés az érzékenyítő tréningünk hatásáról

gyp_v1Összefoglaló:

A kikérdezések a foglalkozások előtt és után történtek, a válaszok tartalmi és statisztikai elemzésével hasonlítottuk össze a gyermekek fogyatékossággal élő személyek iránti hozzáállását és attitűdjét. Első lépésben szakirodalmi forrásokra támaszkodva kidolgoztuk az általános és középiskolás tanulók körében használt, nyitott és zárt illetve direkt és indirekt kérdéseket egyaránt tartalmazó kérdőívet, mely sok szubjektív tartalmú kérdést is tartalmazott, amelyek esetén csak a válaszadók érzéseire, személyes véleményeire hagyatkozhatunk. Ezzel a kérdőívvel direkt és indirekt módon próbáltuk feltárni, hogy milyen szemléletmódbeli változásokat sikerült elérni a programmal.

Tíz iskolai osztályt vontuk be a kutatásba, és törekedtünk arra, hogy a földrajzi elhelyezkedésük, fenntartójuk, típusuk és a fogyatékosokkal kapcsolatos tapasztalataik szempontjából heterogén képet mutassanak, valamint a kiválasztott tanulók is a lehető legjobban képviseljék az általános és középiskolai diákok teljes populációját. Összesen 253 kérdőív elemzésére került sor.

A kutatás adatai szerint a társadalmi szemléletformáló programsorozat látványosan kedvező változásokat eredményezett. A kérdésekre adott válaszokat összesítve a kedvező hozzáállást tükröző válaszok száma jelentősen nőtt, a negatív tartalmúaké pedig csökkent a foglalkozások után. A kérdőívek feldolgozása alapján az iskolai érzékenyítő, társadalmi szemléletformáló programban részt vevő, nem fogyatékos gyermekek hozzáállása, elfogadókészsége és fogyatékossággal élő személyekhez való viszonyulása kedvezően változott.

A kutatás eredményeit a Gyógypedagógiai Szemle c. folyóiratban publikáltuk, a teljes cikk itt található.

Forrás: Loványi Eszter, Piczkó Katalin (2013): Társadalmi szemléletformálás és integráció támogatása segítőkutyák bevonásával, avagy a négylábú segítőtársak sokrétű szerepe.  Egy projekt és hatásvizsgálat tapasztalatai. In: Gyógypedagógiai Szemle, XLI. évfolyam, 2. szám, pp. 95-111.

Iskolai tudatformáló tevékenység:

Programunk célja, hogy hallás-, látás- és mozgássérült előadóink közös ismeretterjesztő foglalkozás keretein belül hozzájáruljanak a fogyatékos emberek elfogadtatásához, esélyegyenlőségének elősegítéséhez. A program keretén belül különböző sérüléssel élő gazdák és segítőkutyáik a tanintézmények látogatása során többféle sérüléssel ismertetik meg a diákokat és az érdeklődőket. A különlegesen képzett segítőkutyák jelenlétével, valamint munkájuk rövid bemutatásával gazdáik nehéz élethelyzete pozitív élményként jeleníthető meg.


 

2012.03.24. Petőfi Sándor Gimnázium,1013.  Budapest, Attila út 3.
2012.03.09. Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Budapest.
2012.01.23.  Vásárhelyi Pál Általános Iskola, Kecskemét.
2012.01.23. Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét
2012.01.20. Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Budapest.
2012.01.14. Reich Károly Általános Iskola,  Balatonszemes.
2012.01.13. Eötvös József Gimnázium, Budapest
2012.01.12. Lauder Javne Iskola, Budapest.
2011.12.21. Piarista Általános Iskola és Gimnázium, Kecskemét.
2012.12.09. Lauder Javne Iskola, Budapest.