NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

Állatasszisztált terápia

ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIA

Állatasszisztált terápiának/foglalkozásnak – a mi egyesületünk esetében kutyás terápiának – nevezzük (AAT = animal assisted therapy) azokat a programokat, melyek során a tanulási, fejlesztési folyamatba olyan kutyát is bevonunk, aki a gazdájával két körből álló vizsgát tett. Ez a páros meghatározott cél érdekében dolgozik együtt a gyerekcsoporttal. A célt a csoporttal dolgozó szakember (pszichológus, (gyógy)pedagógus) határozza meg.

Pl. labda dobására motiválja az értelmileg sérült gyerekeket, hiszen az eldobott labdát szívesen visszahozzák az ebek vagy a kutya által bemutatott trükk nagy mozgásra ösztönzi a gyerekeket. Szorongó gyerekek/felnőttek és/vagy más pszichés problémával élők esetében a kutyával való együttlét, a feladatok közös megoldása enyhít az állapoton, illetve motivál a gyógyulásra.

A törvényi előírások mellett, több esetben kérdésként merült fel, hogy miért kell szakember és/vagy felvezető=gazda a kutyás foglalkozásokra. Talán ez a kép szemléletesen visszaadja: a felvezető olyan, mint a számítógép – ő kapja az információt, majd mindezt instrukcióként a kutyának továbbadja, aki így a projektor szerepét tölti be. Mind a kutya, mind a csoport biztonsága érdekében jó, ha külön-külön egy-egy ember felelős a csoportért és a kutyáért.

Állatasszisztált foglalkozás (AAA = animal assisted activity) például az idősotthonban tett rendszeres látogatás, mely legfőbb célja a kellemes, szórakoztató, szeretetet kapó és szeretetet adható pillanatok szerzése. Ebben az esetben macskát, nyulat éppúgy lehet használni, mint kutyát.

Pl. az állat simogatása általi harmónia megélése, vagy a kutyás trükkökön való vidám nevetés, vagy csak az állat apropóján a gazdával való beszélgetés önmagában mentálhigiénés foglalkozás.

Állatasszisztált pedagógia (AAE = animal assisted education) az a tanulási folyamat egy oktatási intézményben, amikor – általában – kutyát alkalmaznak motivációként. A négylábú bevonása az iskolai órákba vagy óvodai foglalkozásokba könnyen megkedveltetheti az adott témát vagy tantárgyat a gyerekekkel, illetve motiválhatja őket az információ szerzésére.

Pl. ki ne szeretne matematika órán olyan feladatot kapni, amelyet egy kutya kézbesít számára, vagy környezetismeretet tanulni, ha az emlősöket egy élő KUTYA szemlélteti.