NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

Pályázatok

NCTA-2013-2392-F

www.ncta.segitokutya.net

A projekt

Beszéljünk nyíltan a fogyatékosságról! – értékformálás segítőkutyák bevonásával

A projekt keretében hallás-, látás- és mozgássérült tagjaink segítőkutyáik bevonásával mutatják be a sérüléssel élők mindennapjait ép gyermekeknek és felnőtteknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról szóló, tabuk nélküli párbeszédhez. A speciális segítőkutyák képzésén túl célunk a fogyatékosok integrációjának elősegítése. Az alábbi egymásra épülő szolgáltatáselemeket kívánjuk megvalósítani: 1. segítőkutyák képzése sérült gazdák számára, 2. ismeretterjesztő és szemléletformáló programok tartása segítőkutyák bevonásával (segítőkutya/parasport-bemutató, óvodai, iskolai és
munkahelyi érzékenyítő tréningek), 3. fogyatékosok mindennapjait bemutató, segítőkutyákat népszerűsítő kisfilm készítése. A komplex programunk elsődleges célcsoportja a vidéken élő óvodáskorú, általános iskolás és középiskolás ép gyermekek, illetve a különböző munkahelyeken dolgozó személyek. A projekt közvetett célcsoportja – pl. a médián és a kisfilmünk elterjesztésén keresztül – a fogyatékossággal élő (pl. hallás-, látás-, mozgássérült, értelmileg akadályozott) személyek társadalma, segítőkutyát alkalmazók világa, a sérültekkel foglalkozó szakemberek (pl. gyógypedagógus, pszichológus, konduktor) és az érdekvédelmi szervezetek. A társadalom tagjait megérintve próbáljuk elősegíteni a sérültek könnyebb beilleszkedését, esélyegyenlőségét. A projektben résztvevő együttműködő partnerek: többségi óvodák, iskolák, munkahelyek, rendezvényszervező helyszínek.

Norvég_plakát_v2

NEA-E-14-0148

www.nea.segitokutya.net

A projekt

A projekt keretében hallás-, látás- és mozgássérült tagjaink segítőkutyáik bevonásával mutatják be a sérüléssel élők mindennapjait ép gyermekeknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról szóló, tabuk nélküli párbeszédhez. A speciális segítőkutyák képzésén túl célunk a fogyatékosok integrációjának elősegítése. Az alábbi egymásra épülő szolgáltatáselemeket kívánjuk megvalósítani: 1. segítőkutyák és foglalkozás vezetők képzése (segítőkutya képzés, táborozás) Segítőkutya képzés: A programunkat segítőkutyák bevonásával tudjuk megvalósítani. A folyamatosságot és fenntarthatóságot két új, már felkészített segítőkutya vizsgáztatásával kívánjuk biztosítani. Célunk nem csupán segítőkutyák képzése és gazdához juttatása. Munkatársaink és a gazdák aktív társadalmi szerepvállalását is fontosnak tartjuk. A számos bemutatóval, érzékenyítő programjainkkal a kutyáinkra fordított anyagi forrásokat viszonozni tudjuk a társadalom javára. A kutyák vizsgáztatásával egyidejűleg sérült gazdáikat is aktivizáljuk programunkban. A táborozás: Célunk a motivált és szakmailag naprakész tudás anyaggal rendelkező munkatársak biztosítása. Foglalkozásokat tartó felvezetők szakmai továbbképzése: A kutyával állat-asszisztált terápiás munkát még tanuló, illetve már aktívan dolgozó kutya-gazda párosok szakmai ismereteinek bővítését kívánjuk megvalósítani. A program keretében egy terápiás kutya-gazda párosunk vizsgáztatását tervezzük. Ezzel is bővíteni tudjuk kapacitásunkat. 2. szemléletformáló programok tartása segítőkutyák bevonásával (iskolai érzékenyítő tréningek): A gyerekek igen nyitottan és érdeklődően csodálkoznak még rá a világra, amelyben előítéletektől mentesen mernek viszonyulni a „másként” létező fogyatékos személyek irányába. Később a „felnőttek” világában azt tanulják meg, hogy nem illik megbámulni és nem szabad megkérdezni a fogyatékos személyeket a problémájukról, mellyel óhatatlanul azt tanulják meg, hogy a  fogyatékosság tabu, és ezzel a fal elkezd emelkedni az épek és a fogyatékosok között. A nyíltság és őszinteség hiánya félelmet generál, melynek a következménye az elhatárolódás. A programmal szeretnénk az iskolás  korosztályt elérni, a jövő generációjára, akiknél az elfogadás még: természetes folyamat része. Ezen kívül szeretnénk példa lenni a fogyatékkal élők számára is, hiszen egyesületünk aktív tagjainak jelentős része él együtt különböző fokú és mértékű fogyatékossággal teljes, boldog életet. 3. kisfilm készítése az érzékenyítő munkánkról: A programjaink egyedi megvalósításáról (hallássérültek számára is feliratos videó anyag) készítésével szélesebb társadalmi érdeklődést és nagyobb nyilvánosságot kívánunk biztosítani. A projekt közvetett célcsoportja – pl. a médián és a kisfilmünk elterjesztésén keresztül – a fogyatékossággal élő (pl. hallás-, látás-, mozgássérült, értelmileg akadályozott) személyek társadalma, segítőkutyát alkalmazók világa, a sérültekkel foglalkozó szakemberek (pl. gyógypedagógus, pszichológus, konduktor) és az érdekvédelmi szervezetek. A társadalom tagjait megérintve próbáljuk elősegíteni a sérültek könnyebb beilleszkedését, esélyegyenlőségét.

NCTA-2014-8079-F

www.ncta-2014.segitokutya.net

A projekt

A projekt célja a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedésének előmozdítása, a jelenlegi esélyegyenlőtlenség csökkentése illetve az Egyesületben dolgozó sérült munkatársaink aktivizálása. Az érzékenyítő előadásokkal és a kiadvánnyal elérni kívánt közvetlen célcsoport az ép, óvodáskorú gyermekek és a környezetükben élő felnőttek. A rendezvény szakembereknek szól, hogy a kidolgozott, megvalósított módszereket mások is hasznosítani tudják. A projekt weblapjával, a kisfilmmel és a sajtó bevonásával a széleskörű nyilvánossághoz szeretnénk eljuttatni az esélyegyenlőség eszméjét, bemutatni a segítőkutyák munkáján keresztül a hallás-, mozgás-, látássérültek, valamint az autisták és az értelmileg akadályozottak mindennapjait.