NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

NCTA-2013-2392-F

www.ncta.segitokutya.net

A projekt

Beszéljünk nyíltan a fogyatékosságról! – értékformálás segítőkutyák bevonásával

A projekt keretében hallás-, látás- és mozgássérült tagjaink segítőkutyáik bevonásával mutatják be a sérüléssel élők mindennapjait ép gyermekeknek és felnőtteknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról szóló, tabuk nélküli párbeszédhez. A speciális segítőkutyák képzésén túl célunk a fogyatékosok integrációjának elősegítése. Az alábbi egymásra épülő szolgáltatáselemeket kívánjuk megvalósítani: 1. segítőkutyák képzése sérült gazdák számára, 2. ismeretterjesztő és szemléletformáló programok tartása segítőkutyák bevonásával (segítőkutya/parasport-bemutató, óvodai, iskolai és
munkahelyi érzékenyítő tréningek), 3. fogyatékosok mindennapjait bemutató, segítőkutyákat népszerűsítő kisfilm készítése. A komplex programunk elsődleges célcsoportja a vidéken élő óvodáskorú, általános iskolás és középiskolás ép gyermekek, illetve a különböző munkahelyeken dolgozó személyek. A projekt közvetett célcsoportja – pl. a médián és a kisfilmünk elterjesztésén keresztül – a fogyatékossággal élő (pl. hallás-, látás-, mozgássérült, értelmileg akadályozott) személyek társadalma, segítőkutyát alkalmazók világa, a sérültekkel foglalkozó szakemberek (pl. gyógypedagógus, pszichológus, konduktor) és az érdekvédelmi szervezetek. A társadalom tagjait megérintve próbáljuk elősegíteni a sérültek könnyebb beilleszkedését, esélyegyenlőségét. A projektben résztvevő együttműködő partnerek: többségi óvodák, iskolák, munkahelyek, rendezvényszervező helyszínek.

Norvég_plakát_v2