NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

NCTA-2014-8079-F

www.ncta-2014.segitokutya.net

A projekt

A projekt célja a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedésének előmozdítása, a jelenlegi esélyegyenlőtlenség csökkentése illetve az Egyesületben dolgozó sérült munkatársaink aktivizálása. Az érzékenyítő előadásokkal és a kiadvánnyal elérni kívánt közvetlen célcsoport az ép, óvodáskorú gyermekek és a környezetükben élő felnőttek. A rendezvény szakembereknek szól, hogy a kidolgozott, megvalósított módszereket mások is hasznosítani tudják. A projekt weblapjával, a kisfilmmel és a sajtó bevonásával a széleskörű nyilvánossághoz szeretnénk eljuttatni az esélyegyenlőség eszméjét, bemutatni a segítőkutyák munkáján keresztül a hallás-, mozgás-, látássérültek, valamint az autisták és az értelmileg akadályozottak mindennapjait.